Reining Transport

Kerngegevens

Locatie: Kolham
Capaciteit: 5,9 MW
SDE+: ja 2016
Fase: Voorbereiding tot realisatie eind 2017 begin 2018
Initiatiefnemer: Sunvest i.s.m Solar Proactive