Zonneakker Sleen – Haarstdiek Sleen

Kerngegevens

Locatie: Haarstdiek Sleen
Gemeente: Coevorden
Omvang: 11 ha
Capaciteit: 9,8 MW
SDE+: ja 2016
Fase: Voorbereiding tot realisatie eind 2018 begin 2019
Betrokkenen: Solar Proactive en Sunvest/ProfiNRG (techniek partner) Green Giraffe (project management)

Omschrijving

Een zonneakker, die past bij het dorp, waar de bewoners van Sleen actief in kunnen participeren en er gezamenlijk met dorpsbelangen wordt overlegd over details van het ontwerp, dat is zonneakker Sleen. Solar Proactive ambieert om samen met de omgeving zonne-energie een onderdeel van onze leefomgeving te maken, waarbij we streven naar een harmonieus geheel. In overleg met dorpsbewoners is het ontwerp aangepast en zijn suggesties verwerkt. Met ondersteuning van de Natuur en Milieu Federatie Drenthe (als onafhankelijke partij) worden de verschillende participatie methoden overlegd. Een ander belangrijk aspect is het verkennen van het leveren van elektriciteit aan Waterschap Vechtstromen en de Waterleiding Maatschappij Drenthe, deze hebben beide infrastructuur in de nabijheid van de zonneakker. 

 

Nieuwsberichten over Zonneakker Sleen: